จมูกเบี้ยว จมูกเอียง หลังทำศัลยกรรม แก้ไขอย่างไรดี

จมูกเบี้ยว จมูกเอียง หลังทำศัลยกรรม แก้ไขอย่างไรดี

จมูกเบี้ยว จมูกเอียง หลังทำศัลยกรรม แก้ไขอย่างไรดี

การแก้ไขรูปร่างของจมูก ด้วยวิธีการศัลยกรรมนั้น สามารถเปลี่ยนรูปร่างของจมูกให้สวยงามได้ ในปัจจุบันการทำศัลยกรรมจมูกเป็นสิ่งที่ผู้หญิงให้ความสนใจ เพราะการมีจมูกที่เข้ารูปกับใบหน้า จะทำให้ใบหน้าสวยงามขึ้นได้ ถึงแม้ว่าการแก้ไขจมูกด้วยวิธีทางศัลยกรรมจะมีความปลอดภัยสูง แต่ผลข้างเคียงหลังการทำศัลยกรรมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งหลังการการศัลยกรรมแก้ไขจมูก ก็อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่คิด ทำให้จมูกไม่ได้รูป วันนี้เราลองมา หากแก้ไขจมูกแล้วจมูกไม่ได้รูป จะมีขั้นตอนการแก้ไขอย่างไรได้บ้าง

ปัญหาที่พบบ่อยหลังทำศัลยกรรม

  1. จมูกเอียง การมีจมูกเบี้ยวหรือจมูกเอียงเป็นเรื่องธรรมดา ที่พบได้บ่อยมาก โดยคนไข้สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองว่า จมูกที่ทำศัลยกรรมมานั้นเอียงหรือไม่ โดยการสังเกตจากจุดกึ่งกลาง ระหว่างคิ้วและหัวตาและจุดกึ่งกลางปลายจมูก

สาเหตุ

  • เกิดจากฐานจมูกเดิมของคนไข้ มีความคดเอียงอยู่แล้ว เมื่อวางซิลิโคนเข้าไป จะทำให้จมูกใหม่เอียงตามฐานเดิม
  • เกิดจากกระดูกหรือเงี่ยงตรงกลาง โหนกขึ้นมา เมื่อวางแท่งซิลิโคนลงไปแล้ว จะทำให้แท่งซิลิโคนเลื่อนไปด้านหลัง
  • เกิดจากตัวของซิลิโคนเอง หากใช้ซิลิโคนที่มีความยาวมากเกินไป จะทำให้เกิดการเอียงไปด้านใด ด้านหนึ่ง
  • เกิดจากโพรงจมูกไม่เท่ากัน หากคนไข้มีโพรงจมูกด้านซ้ายหรือด้านขวาไม่เท่ากัน จะทำให้ความชันไม่เท่ากัน จนทำให้จมูกเอียงหรือเบี้ยวได้
  1. จมูกแหลมเกินไป จมูกแหลมเกินไปหรือจมูกทะลุจะทำให้ขาดความมั่นใจ แถมยังเป็นปัญหาด้านความสวยงาม ในกรณีที่จมูกทะลุนั้น เกิดจากบริเวณส่วนปลายของซิลิโคนทะลุปลายจมูกออกมา โดยลักษณะของปลายจมูกเป็นใส ๆ เกือบจะมองเห็นตัวซิลิโคน

สาเหตุ

  • เกิดจากการใช้แท่งซิลิโคนที่มีความแข็งมากจนเกินไป หรือการเหลาแท่งซิลิโคนให้มีความโด่งมากจนเกินไป อันเกิดจากความไม่ชำนาญของแพทย์หรือขาดประสบการณ์ ที่ไม่ได้คำนึงถึงเนื้อจมูกของคนไข้ ว่ามีความสามารถในการเพิ่มซิลิโคนมากน้อยเพียงใด

การแก้ไขจมูกไม่ได้รูป

หลังจากการทำศัลยกรรมหากเกิดปัญหาจมูกเบี้ยว แพทย์จะทำการวินิจฉัยว่าจมูกเบี้ยวจริงหรือไม่ เมื่อแน่ใจแล้ว จึงทำการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนแท่งซิลิโคนใหม่ และวางในตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสม โดยแพทย์จะใช้วิธีการผ่าตัดแบบเปิด ซึ่งถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ โดยแพทย์จะวางยาชาร่วมกับยากล่อมประสาท

สำหรับผู้ที่มีปัญหาจมูกทะลุ จมูกแหลมมากจนเกินไป แพทย์จะแนะนำให้คนไข้เข้ารับการศัลยกรรม โดยการใช้กระดูกอ่อนหลังหูของตัวคนไข้เอง เพราะจะทำให้จมูกดูเป็นธรรมชาติ แถมยังมีความปลอดภัยสูง

การทำศัลยกรรมจมูก กำลังเป็นที่สนใจของผู้หญิงหลายคน ที่อยากแก้ไขรูปร่างจมูก เพื่อทำให้ใบหน้ามีความสวยงามขึ้น แต่การทำศัลยกรรมแก้ไขจมูกนั้น ไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถยืนยันได้ว่า หลังจากทำศัลยกรรมเสร็จแล้ว จะทำให้จมูกสวยได้รูปตามที่ต้องการ ดังนั้นจึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจ ยอมรับผลที่เกิดขึ้นด้วย